Oferta

Świadczone przez nas usługi księgowe i kadrowe realizujemy na podstawie certyfikatów księgowych wydanych przez Ministra Finansów: nr 54944/2012 i nr 54943/2012. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jednocześnie stale poszerzamy swoją merytoryczną wiedzę uczestnicząc na bieżąco w organizowanych szkoleniach.

Polityką firmy jest umiejętność dopasowania oferowanych przez nas usług do zmieniających się potrzeb i oczekiwań Klientów oraz ponoszeniu odpowiedzialności za sprawy Klienta.

 • Księgowość

  Prowadzenie pełnej księgowości - Ksiąg Rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz obowiązującym stanem prawnym

  Przygotowywanie projektów Zakładowych Planów Kont oraz polityki rachunkowości,

  Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

  Prowadzenie Ewidencji dla Podatku Zryczałtowanego

  Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

  Uzgadnianie kont księgowych oraz prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności

  Prowadzenie rejestrów VAT

  Rozliczanie rolników

  Sporządzanie i wysyłanie e-deklaracji podatkowych PIT, VAT

  Sporządzanie i wysyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych JPK

  Sporządzenie i wysyłanie sprawozdań dla GUS , PFRON

  Sporządzenie i wysyłanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości

  Reprezentowanie Klienta w postępowaniu administracyjnych przed ZUS i Urzędem Skarbowym

 • Kadry i płace

  Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy

  Ewidencję i kontrolę ważności okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP, urlopów pracowniczych

  Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami

  Sporządzenie miesięcznych list płac pracowników

  Sporządzenie i obsługa umów cywilnoprawnych

  Przygotowanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu

  Sporządzanie kartotek wynagrodzeń

  Wyliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

  Sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników PIT-11

  Obsługa programu Płatnik

  Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS

  Przygotowanie deklaracji PFRON, GUS, OHP

 • Wsparcie przy zakładaniu działalności gospodarczej

  Pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej i przy zakładaniu spółek

  Doradztwo przy wyborze formy organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz formy opodatkowania

  Sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie wniosków we właściwych urzędach.

Certyfikaty

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty?
Nasza strona nie dostarczyła odpowiedzi na wszystkie Twoje wątpliwości?

Kancelaria księgowo-finansowa

mgr Agnieszka Mizdra tel. 508177765
mgr Barbara Troń tel. 797353840
os. Sikorskiego 9, 28-100 Busko Zdrój / pawilon
I piętro / Dane rejestrowe firmy

Kancelaria Księgowo-Finansowa TAX sp z o.o.
ul. Długa 25, Podolszyn Nowy
05-090 Raszyn woj. mazowieckie

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00.

© 2018 Tax Kancelaria Księgowo-Finansowa - Wszelkie prawa zastrzeżone Wdrożenie WordPress: hyperdata.pl